Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt centrale24.nl gebruik van cookies. Door op "Ik ga akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Home > Nieuws > Innovatieve projecten bij het Innovatie café

Innovatieve projecten bij het Innovatie café

Donderdag 24 Januari 2019

24 januari vond alweer het derde innovatie café plaats. Het Innovatie café is een initiatief van het Regionaal zorginnovatie platform waarin vier zorgorganisaties samen met Centrale24 op een innovatieve manier de zorg in de regio toekomstbestendig proberen te maken. De zorgorganisaties waarmee Centrale24 binnen dit platform samenwerkt zijn: Archipel Zorggroep Lunet zorg, Vitalis WoonZorg groep en RSZK.

De hele middag is in vogelvlucht vastgelegd in een vlog, benieuwd? klik dan hier! 

Er waren tijdens het Innovatie café vijf workshops waaruit bezoekers vooraf konden kiezen. In drie rondes van 20 minuten kregen de bezoekers in vogelvlucht een indruk van de projecten waar we gezamenlijk aan werken de komende jaren. Elk project bestaat uit werknemers van de 5 organisaties binnen het Regionaal zorginnovatie platform. Op deze manier wordt ervaring uitgewisseld en passen de projecten binnen alle organisaties. 1. Behandelcircels 2. Dubbele medicatie controle 3. Jinca 4. Technologie toolboxen 5. Blockchain voor eigen regie

 

Behandelcirkels

In de avond-, nacht-, en weekenddiensten neemt de werkdruk op gespecialiseerd verpleegkundigen, artsen en specialisten ouderenzorg (evenals artsen voor verstandelijk gehandicapten) toe. Het is voor zorgorganisaties een uitdaging om de bezetting rond te krijgen zodat in de ANW adequate en tijdige basis-medische zorg geleverd kan worden volgend de geldende richtlijnen.

Door de toenemende complexiteit van zorgvragen en schaarste aan zorgpersoneel, wordt verwacht dat dit in de nabije toekomst in de regio problematische situaties op zal leveren. Daarnaast kan de triage dicht bij de cliënt verbeterd worden, waardoor de kwaliteit van opvolging beter wordt en bij de juiste persoon wordt gelegd, in plaats van alleen maar bij de arts.

Hiervoor is een triage instrument (app) al ontwikkeld binnen het VVT platform. Door de signalering en start triage dicht bij de cliënt te optimaliseren en te standaardiseren, kan de opvolging mogelijk bij centrale 24 worden gelegd, waar de zorgvraag meteen op de juiste plek kan worden gelegd. De opvolging kan dan binnen de eigen organisatie, maar bijvoorbeeld ook binnen de regio worden opgepakt, waarbij we, net als bij de zorgcirkels, meer efficiëntie kunnen behalen, maar ook de kwaliteit en kwantiteit kunnen verhogen.

Eenheid van begrippen en opvolging binnen de triage maakt ook dat de onderlinge uitwisseling en samenwerking op verpleegkundig en/of behandelniveau ook beter wordt ondersteund. Binnen project behandelcirkels gaan we op zoek naar de best mogelijke samenwerking binnen de ongeplande zorg -en behandeling.

Jinca

Kwetsbare burgers zullen langer thuis blijven wonen en eigen regie hebben over hun gezondheid en zorg. Veiligheid is, zowel voor thuiswonende kwetsbare burgers als cliënten die in een instelling wonen, een belangrijke basisbehoefte. Innovatieve dienstverleningsconcepten die gebruik maken van technologie kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren door te detecteren of alarmeren wanneer een onveilige situatie ontstaat. Jinca is een dienstverlener die burgers, mantelzorgers en zorgorganisaties ontzorgt door slimme technologie in te zetten. 

Deze technologie en de dienstverlening van Jinca dragen eraan bij dat het netwerk van potentiële informele en professionele ondersteuners op een slimme, getrapte manier ingezet kan wanneer de kwetsbare burger of cliënt het nodig heeft.

Jinca staat voor Just in Case: samen met partners zijn we er dus voor de eindgebruiker wanneer nodig.

De partners in het innovatie platform gaan in het kader van het Jinca ontzorgt project in co-creatie nieuwe dienstverleningsconcepten  ontwikkelen en implementeren die de verschillende doelgroepen binnen de  organisaties kunnen ontzorgen op het gebied van veiligheid.

Dubbele Medicatie Controle

Risicovolle medicatie dient dubbel gecontroleerd te worden voor toediening. Dubbelcontrole kan soms door de cliënt zelf uitgevoerd worden maar in veel gevallen wordt de controle door een collega zorgprofessional uitgevoerd. Het gebruik van een app, op smartphone of tablet, kan eraan bijdragen dat de dubbele controle op een efficiëntere manier uitgevoerd kan worden door een collega op afstand. Er wordt dan een foto gemaakt van de toe te dienen medicatie, de collega bekijkt deze foto in de app en beoordeelt of de medicatie toegediend mag worden aan de desbetreffende cliënt (die info staat ook in de app). De collega op afstand kan iemand van dezelfde zorgorganisatie zijn of een centralist van Centrale24.

Technologie toolboxen

Binnen de zorg komen er steeds meer technologieën, applicaties en diensten beschikbaar die mensen kunnen ondersteunen. Het is lastig voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en zorgprofessionals om inzicht te hebben in welke technologie op welk moment ondersteunend kan zijn, hoe deze technologie dan daadwerkelijk inzet kan worden en tevens ingebed kan worden in het dagelijkse (zorg)proces. Het project ‘Technologie toolboxen’ tracht orde te scheppen in het ‘oerwoud van mogelijkheden’ door het ontwikkelen van een ‘technologie toolbox’ welke een overzicht geeft van beschikbare middelen en tevens handvatten geeft hoe deze zijn in te zetten. Tijdens de workshops op 24 januari jl. hebben we in een drietal sessies veel waardevolle input opgehaald om het project nog net even een tandje aan te scherpen. Het ontwikkelen van een evidence-based practice toolbox met onder andere ervaringen van gebruikers wordt de komende maanden verder uitgewerkt. We houden jullie graag op de hoogte!

Blockchain voor eigen regie

Zorgaanbieder Archipel werkt al enkele jaren succesvol aan de ontwikkeling en implementatie van de eigen regie van de cliënten en haar medewerkers, door bijvoorbeeld cliënten zelf zorg in te laten kopen met behulp van een klantondersteuner. Deze nieuwe manier van werken betekent een grote werkdruk voor de backoffice.  

Om de administratieve druk én de foutgevoeligheid te verminderen en tegelijkertijd de informatie voorzieningen te verhogen onderzoeken wij de mogelijkheid voor de inzet van blockchain. Pilots ‘Mijn Zorg Log’ binnen de zorg sector laten al zien dat dat deze innovatie bijdraagt aan het transparanter en efficiënter afhandelen van administratieve processen. De casus vanuit Archipel zal in dit project als vertrekpunt genomen worden. Processen vanuit Lunet zorg en Centrale24 die mogelijk ook geoptimaliseerd kunnen worden m.b.v. blockchain zullen ook in kaart gebracht worden om te verkennen of een generieke blockchain oplossing voor verschillende processen binnen verschillende organisaties haalbaar is. 

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u meer weten over het Regoinaal Zorginnovatie platform? Neemt u dan contact op met ons via het telefoonnummer 088 5520100 of stuur een e-mail naar innovatie@centrale24.nl

Archief
Stel een vraag Bel 088 552 0100
Mail uw vraag Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Download meer informatie Klik hier